Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3


NOMolas

Op uw eigen terrein, uw corebusiness, laat u zich niets vertellen. U bestuurt uw onderneming met verve, het roer stevig in handen.

 

Toch kan uw onderneming te maken krijgen met situaties waarin u zich minder comfortabel voelt. Voorbeelden hiervan zijn de aan- of verkoop van een bedrijfsonderdeel, het verkrijgen van externe financiering, een claim van een opdrachtgever of gewijzigde contractvormen.

 

Dit soort ongewone situaties vragen om de inzet van professionals die op deze terreinen over een lange en brede ervaring beschikken. NOMolas heeft deze adviseurs. Wij hebben allemaal senior managementervaring, opgedaan in zowel grote als in MKB bedrijven. Anders dan de meeste externe adviseurs, hebben wij dus ook aan uw kant van de tafel gezeten.

 

Door onze uitgebreide business ervaring, beschikken wij tevens over een uitgebreid netwerk van investeerders en andere strategische partijen. Zowel nationaal als internationaal.

 

NOMolas | If business gets unusual

 

Verkoop en overnames

Bent u met uw onderneming op eenkruispunt gekomen of ziet u dit kruispunt al in de verte liggen? Doorgaan, stoppen, omdraaien of afslaan? NOMolas helpt u met een gedegen, no-nonsense aanpak.Wij zijn probleemoplossers en bieden gegarandeerd nieuw perspectief!

 

Anders dan andere adviseurs hebben wij echte praktijkervaring opgedaan met het aan- en verkopen vanondernemingen. Niet als adviseur aan de zijlijn, maar als (mede-) verantwoordelijke voor de transactie. Wij weten hoe andere adviseurs te werk gaan, kennen de valkuilen.

 

Daarnaast heeft NOMolas ook het internationale netwerk om het beste resultaat te garanderen.


Lees meer

Value Management

De waarde van uw onderneming wordt>enerzijds bepaald door behaalde resultaten uit het verleden, en, minstens zo belangrijk, door het vermogen om deze resultaten ook in de toekomst te kunnen realiseren. Wilt u meer waarde uit uw onderneming halen? Ziet u de waarde niet terug in de cijfers? NOMolas helpt u met een gedegen, no-nonsense aanpak.

 

NOMolas helpt de onderneming de operationele prestaties en de werkkapitaalpositie te verbeteren. Ook vergroten wij uw inzicht in de toekomstige kasstromen die hiermee samenhangen.

 

Lees meer

Projectrisico Beheersing

Ervaart u dat het succesvol realiseren van projecten steeds vaker onder druk staat van complexecontracten en de daaruit voortvloeiende eisen? Is de beheersing van projecten voldoende ingericht op het veranderde risicoprofiel?

 

NOMolas helpt organisaties die zichop dit terrein in een kritische fase bevinden. NOMolas staat u bij wanneer zich ongewone situaties voordoen zoals de uitbesteding van bedrijfskritische activiteiten, contractuele conflicten, onopgeloste claims en afwijkende ofnieuwe contractstrategieën.

 

Lees meer